Loading...
Lieux de distribution – Tagalog 2020-10-08T10:26:11+02:00

Français | Espanol | English | Tagalog | معلومات هامة (PDF)

Upang malaman kung saan at kailan mo matatanggap ang iyong ayuda, mangyaring sumangguni sa sumusunod.


MAHALAGA:

  • Dapat kang nakarehistro sa database ng Colis du Coeur upang makinabang mula sa tulong na ito. Kung hindi ka nakarehistro, mangyaring kumunsulta sa pahinang ito.
  • Hindi mo matatanggap ang iyong ayuda sa ibang lugar na hindi nai-talaga sa iyo.
  • sa oras distribution ng ayuuda, dalhin ang iyong ID at iwasan kung maaaru ang pagdala ng mga bata (para sa kanilang kalusugan).

Inyong postal code: 1201 hanggang 1209, 1218, 1239, 1279, 1290, 1292, 1293, 1294, 1298
Araw ng distribution: Miyerkules mula 1 pm hanggang 7 pm at Huwebes mula 9 ng umaga hanggang 12 n.g.
Ligar: Palladium, rue de la Coulouvrenière 6, 1204 Genève

Iba pang postal code
Araw ng distribution: Mga Martes mula 1.30 pm hanggang 8 pm
Ligar: Colis du Cœur, rue Blavignac 16, 1227 Carouge